Adresar

ČLAN UPRAVE – DIREKTOR

Hrvoje Ostrički, dipl.oec.

Tel: 031/272-655

ukop@ukop-osijek.hr

 

Pomoćnik direktora

Goran Mikan, oecc.

Tel: 031/272-655

mikan@ukop-osijek.hr

 

Pomoćnik direktora za pravna pitanja

Jelena Wertag, dipl.iur.

Tel: 031/250-192

wertag@ukop-osijek.hr

 

Rukovoditelj službe pravnih, kadrovskih i općih poslova

Hrvoje Sušac, dipl.iur.

Tel: 031/250-192

susac@ukop-osijek.hr

 

Voditelj odjela financija i računovodstva

Silvija Loci, dipl.oec.

Tel: 031/250-194

loci@ukop-osijek.hr

 

Voditelj odjela komercijalnih poslova

Ljubomir Nikolić, dipl.oec.

Tel: 031/250-188

nikolic@ukop-osijek.hr

 

Rukovoditelj službe tehničkih poslova i groblja

Domagoj Vinaj, oecc.

Tel: 031/250-187

vinaj@ukop-osijek.hr

 

Rukovoditelj službe klesarije i pogrebnih usluga

Milan Krišto, oecc.

Tel: 031/250-190

kristo@ukop-osijek.hr

 

Uprava Centralnog groblje

Damir Aleksić, upravitelj groblja

Tel: 031/271-363

aleksic@ukop-osijek.hr

 

Uprava groblja Sveta Ane

Marina Orešković, upravitelj groblja

Tel: 031/372-388

oreskovic@ukop-osijek.hr

 

Uprava groblja Donji Grad

Gordan Vaštag, upravitelj groblja

Tel: 031/506-177

vastag@ukop-osijek.hr

 

Uprava groblja Novi Grad

Vedran Turalija, upravitelj groblja

Tel: 031/500-666

turalija@ukop-osijek.hr

 

Uprava groblja Retfala

Dražen Baričjak, upravitelj groblja

Tel: 031/638-158

baricjak@ukop-osijek.hr

AdministratorAdresar