Aktualni pokopi

Srijeda, 26. lipanj 2019.

Ime i prezime Vrijeme pokopa Obred Groblje Osmrtnica
Julka Vranić Srijeda, 26. lipanj 2019., u 11:00 Simbol Groblje Retfala, Osijek Prikaži
Đuro Franjić Srijeda, 26. lipanj 2019., u 11:40 Simbol Centralno groblje, Osijek Prikaži
Josip Imbrišić Srijeda, 26. lipanj 2019., u 12:10 Simbol Centralno groblje, Osijek Prikaži
Ljilja Grujo Srijeda, 26. lipanj 2019., u 12:40 Simbol Centralno groblje, Osijek Prikaži
Lucija Čajo Srijeda, 26. lipanj 2019., u 13:30 Simbol Groblje Donji grad, Osijek Prikaži
Branka Rancinger Srijeda, 26. lipanj 2019., u 14:10 Simbol Groblje Novi grad, Osijek Prikaži

Četvrtak, 27. lipanj 2019.

Ime i prezime Vrijeme pokopa Obred Groblje Osmrtnica
Marija Gvajdek Četvrtak, 27. lipanj 2019., u 11:00 Simbol Centralno groblje, Osijek Prikaži
Mirjana Krizmanić Četvrtak, 27. lipanj 2019., u 11:50 Simbol Groblje Svete Ane, Osijek Prikaži
Vilim Metzger Četvrtak, 27. lipanj 2019., u 12:30 Simbol Groblje Donji grad, Osijek Prikaži
Rudolf Kalmar Četvrtak, 27. lipanj 2019., u 13:10 Simbol Groblje Svete Ane, Osijek -
Tomo Pap Četvrtak, 27. lipanj 2019., u 13:40 Simbol Groblje Svete Ane, Osijek Prikaži

Petak, 28. lipanj 2019.

Ime i prezime Vrijeme pokopa Obred Groblje Osmrtnica
Ernest Nemet Petak, 28. lipanj 2019., u 11:00 Simbol Groblje Novi grad, Osijek Prikaži
Rozalija Geci Petak, 28. lipanj 2019., u 12:10 Simbol Centralno groblje, Osijek Prikaži
Detaljnije