Protekli pokopi

    Stariji pokopi
Žarko Mitrović
22. 09. 2018.
Marica Barić
21. 09. 2018.
Marija Prohaska
21. 09. 2018.
Ivan Glavaš
21. 09. 2018.
Ivan Šakić
21. 09. 2018.
Marija Špoljarić Zec
20. 09. 2018.
Milena Gajdašević
20. 09. 2018.
Dragica Pljuskovac
20. 09. 2018.
Ana Ivezić
19. 09. 2018.
Milena Živković
19. 09. 2018.
Ilija Ljepić
19. 09. 2018.
Ivan Kanižaj
19. 09. 2018.
Pavka Krajnović
18. 09. 2018.
Ivan Jurić
18. 09. 2018.
Mirko Rodić
18. 09. 2018.
Marija Marković
18. 09. 2018.
Dragoljub Radulović
18. 09. 2018.
Jela Barišić
18. 09. 2018.
Marica Keri
18. 09. 2018.
Mihael Car
18. 09. 2018.
Vlado Moslavac
18. 09. 2018.
Ružica Božičević
17. 09. 2018.
Milisav Petrović
17. 09. 2018.
Hilda Benko
17. 09. 2018.
Milosavljević Savinka
17. 09. 2018.
Milovan Damjanović
15. 09. 2018.
Marijana Tusić
15. 09. 2018.
Marija Lukić
15. 09. 2018.
    Stariji pokopi
AdministratorProtekli pokopi