Etički kodeks

Etičkim kodeksom utvrđuju se osnovna etička pravila svih zaposlenika u Ukop d.o.o. radi utvrđivanja i promoviranja temeljnih etičkih vrijednosti u poslovnim odnosima, te postupanja u slučaju njihovih povreda.

Ponašanje u skladu s načelima i standardima ovog Kodeksa osobna je i profesionalna obveza i odgovornost svih zaposlenika, a na odgovarajući način odnosti se i na treće osobe koje rade u ime Ukop d.o.o. te na dobavljače, partnere i druge osobe s kojima Ukop d.o.o. ostvaruje poslovnu suradnju.

Društvo posluje u javnom interesu, naročito poštujući i razvijajući osnovne vrijednosti kao što su poštenje, stručnost, pravičnost, odgovornost, integritet, kvaliteta usluga, transparentnost, poduzetnost, timski rad i druge vrijednosti.

Tekst cijelog Etičkog kodeksa preuzmite ovdje.

Poziv za dojavljivanje nepravilnosti

Svaki zaposlenik, poslovni partner, korisnik ili udjeličar može prijaviti kršenje Etičkog kodeksa Ukop-a kao i druge nepravilnosti u poslovanju, primjerice prijevare ili nezakonitosti u poslovanju. Ukop jamči punu povjerljivost postupka, a moguće su i anonimne dojave.

Ukoliko raspolažete informacijama o nezakonitim ili neetičkim postupanjima Ukop-a ili nekog od njegovih partnera, dojavu o tome možete podnijeti kroz naš kanal za dojave. Dojave su strogo povjerljive.

Poštom
Ukop d.o.o.
Za Povjerenika za etiku
(Povjerljivo – ne otvarati)
Vinkovačka 63d
31000 Osijek

Telefonom
031/225-192
Povjerenik za etiku

E-mailom
wertag@ukop-osijek.com