Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

UKOP d.o.o. za pogrebne usluge Osijek, (u daljnjem tekstu: UKOP d.o.o.) kao Voditelj obrade zaprima osobne podatke koji su poslani s web stranice www.ukop-osijek.hr (dalje u tekstu web stranice) koji će biti prikupljeni radi obrade u niže navedene svrhe.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Voditelju obrade kao korisniku putem ovih web stranica u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u jednu od prijavnih formi/obrazaca dostupnih na ovim web stranicama.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ovih web stranica potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate da Voditelj obrade obrađuje i koristi vaše osobne podatke u svrhu radi koje su prikupljeni. Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.

S Vašim osobnim podacima postupat ćemo sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/2018, uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Čuvamo povjerljivost Vaših osobnih podataka te je pristup osobnim podacima omogućen samo onim zaposlenicima kojima su oni potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su propisani Uredbom i Zakonom o provedi Uredbe.

Voditelj obrade:
UKOP d.o.o.
Vinkovačka 63/d, Osijek

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
dpo@ukop-osijek.hr

Napominjemo da u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja možete odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinških aktivnosti usmjerenih prema Vama. Opoziv privole možete podnijeti osobno dolaskom na gore navedenu adresu ili e-poštom na adresu: dpo@ukop-osijek.hr. Također, prigovor možete uložiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).

U slučaju promjena ove Izjave o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

Ova Izjava je zadnji put promijenjena 25.5.2018.