Izmjene vezane za plaćanje godišnje grobne naknade

Gradsko vijeće Grada Osijeka na 21. sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o grobljima.

Članak 1.

U Odluci o grobljima (Službeni glasnik Grada Osijek 6/98 i 13/09)

članak 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Naknadu iz članka 28. Ove odluke plaćaju korisnici odnosno njihovi nasljednici godišnje.

Naknada se plaća u dva jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva na naplatu zaključno s 31. svibnja, a drugi obrok zaključno s 30. studenim tekuće godine.”

Stoga će građani dobiti uplatnice i to:

1. Uplatnicu za plaćanje duga, ako je postojao za godišnju grobnu naknadu s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama iz prethodnih godina s rokom dospijeća navedenim na uplatnici

2. Uplatnicu za plaćanje prvog obroka godišnje grobne naknade za 2013. godinu s rokom dospijeća 31. svibnja 2013. godine

3. Uplatnicu za plaćanje drugog obroka godišnje grobne naknade za 2013. godinu s rokom dospijeća 30. studenog 2013. godine

Poštovani, redovitim plaćanjem godišnje grobne naknade trajno čuvate uspomenu i počivališta vaših najdražih

UPLATE GODIŠNJE GROBNE NAKNADE U UPRAVAMA GROBLJA:
ponedjeljak – petak 7,00 do 13,30 sati
subotom 7,00 do 11,30 sati

U POGREBNOM UREDU:
ponedjeljak – petak 7,00 do 18.00 sati
subotom 7,00 do 16,00 sati

Koristimo kolačiće kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i kako bismo stalno unaprjeđivali naše usluge.