UKOP d.o.o.
Osijek, Vinkovačka 63 d

Uprava Centrala: 031 272 966
031 274 315
Fax: 031 273 655
E-mail: ukop@ukop-osijek.hr
Web: www.ukop-osijek.hr
DEŽURNI BESPLATNI TELEFON: Tel: 0800 9992
POGREBNI URED
Osijek, Prolaz Josipa Leovića 11
Tel:

Fax:

031 638 555

031 638 556

UPRAVE GROBLJA
CENTRALNO Tel: 031 271 363
SVETA ANA Tel: 031 372 388
NOVI GRAD Tel: 031 500 666
DONJI GRAD Tel: 031 506 177
RETFALA Tel: 031 638 158
CVJEĆARNE
Cvjećarnica Svete Ane Tel: 031 372 234
Cvjećarnica Centra Tel: 031 274 904