Kako postupiti u slučaju smrti?

Kada se dogodi smrtni slučaj u kući ili stanu

Kada se dogodi smrtni slučaj u kući ili stanu postupak je sljedeći:

 • nazvati Hitnu medicinsku pomoć ili mrtvozornika radi utvrđivanja činjenice smrti
 • nakon što Hitna ili mrtvozornik utvrdi činjenicu smrti, poziva se služba za preuzimanje i prijevoz pokojnika iz kuće ili stana radi prijevoza pokojnika u gradsku mrtvačnicu (rashladnu komoru) na telefon 0800 9992,
 • ovisno kad je smrt nastupila, pokop se mora organizirati najkasnije u roku 24 sata od nastupa smrti
 • ukoliko će pokojnik biti pokopan na jednom od groblja na području grada Osijeka, potrebito je odrediti vrijeme (termin) pokopa, izabrati opremu za pokop i dogovoriti sve ostale detalje u svezi organizacije pokopa u Pogrebnom uredu UKOP d.o.o. Josipa Leovića 11 – kod kružnog toka, tel.: 638-555 radnim danom od 7,00 – 19,00; subotom od 7,00 – 17,00
 • isto tako u Pogrebnom uredu se dogovaraju i svi detalji vezano za groblje na kojem će se obaviti pokop, dogovaraju svi detalji oko grobnog mjesta gdje će se izvršiti pokop pokojnika te svi ostali detalji vezani za pokop te upis pokojnika u Registar umrlih i Grobni očevidnik – ponijeti osobne dokumente od pokojnika
 • ukoliko za pokop pokojnika nije osigurano grobno potrebno je sukladno uputama osoblja pogrebnog ureda otići na groblje radi odabira grobnog mjesta
  za obred na pokopu obavijestiti župu koje je pokojnik za života bio župljanin
 • sve dokumente koji se odnose na prijavu smrtnog slučaja, odnijeti u matični ured radi prijave i upisa pokojnika u Matičnu knjigu umrlih
Kada se dogodi smrtni slučaj u zdravstvenoj ustanovi

Kada se dogodi smrtni slučaj u zdravstvenoj ustanovi – Kliničkoj bolnici, postupak je sljedeći:

 • javiti se na odjel za anatomiju Kliničke bolnice i dati sve potrebite podatke o pokojniku kako bi se mogla izvršiti prijava Matičnom uredu
 • sa osobljem ugovoriti za koji dan trebaju pokojnika prirediti za pokop
 • ostaviti na odjelu odjeću u kojoj će pokojnik biti pokopan
 • u pogrebnom uredu odrediti dan i vrijeme pokopa, odabrati pogrebnu opremu i dogovoriti sve detalje oko preuzimanja, prijevoza i pokopa pokojnika
 • isto tako u Pogrebnom uredu se dogovaraju i svi detalji vezano za groblje na kojem će se obaviti pokop, dogovaraju svi detalji s oko grobnog mjesta gdje će se izvršiti pokop pokojnika te svi ostali detalji vezani za pokop te upis pokojnika u Registar umrlih i Grobni očevidnik – ponijeti osobne dokumente od pokojnika
 • za obred na pokopu obavijestiti župu koje je pokojnik za života bio župljanin
Postupak kada se sumnja u nasilnu i neprirodnu smrt

Kako postupiti u slučaju kad se sumnja u nasilnu i neprirodnu smrt:

 • ukoliko se dogodi smrtni slučaj osobe koja je živjela sama u kući ili stanu, ili koja se u trenutku nastupa smrti nalazila sama u kući ili stanu obvezno je pozvati policiju radi utvrđivanja činjenice smrti i okolnosti pod kojima je do smrti došlo, odnosno kako bi se utvrdilo da li je umrla osoba prirodnom ili nasilnom smrti. Isto tako je potrebito postupiti u slučaju počinjenog ubojstva ili samoubojstva (vatrenim ili drugim oružjem, vješanjem, utapanjem i sl.)
Brošura - Kako postupiti u slučaju smrti

Pravna pitanja

Ostavinski postupak

Nakon prijave činjenice smrti, Matični ured obavješćuje nadležni sud koji po službenoj dužnosti pokreće ostavinski postupak iza pokojnika, ukoliko je bio vlasnik nekretnina ili pokretnina, novčanih primanja i sl. Nekretninom se između ostaloga smatra i grob. Ukoliko je pokojnik bio korisnik groba potrebito je od nadležne uprave groblja ishoditi Izvadak iz grobnog očevidnika koji služi za ostavinski postupak.

Kada je grob napušteni?

Grob se smatra napuštenim ukoliko godišnja grobna naknada za isti nije plaćana 10 godina za redom. Istekom tog roka, prestaje pravo korištenja takvoga groba i sva prava koja su upisana u grobnu evidenciju.

Činjenica da je grob uređivan, održavan ili posjećivan ne utječe na prestanak prava korištenja.

Tko održava i uređuje grobno mjesto?

Održavanje i uređivanje grobnog mjesta pravo je i obveza svakoga korisnika.

Kako se ustupa pravo korištenja grobnog mjesta?

Pravo korištenja grobnog mjesta ustupa se ugovorom o ustupanju prava korištenja. Ukoliko grobno mjesto ima više sukorisnika, a ne radi se o ustupanju prava korištenja među sukorisnicima, za ustupanje je potrebna suglasnost svih sukorisnika.

Kako se prenosi pravo korištenja grobnog mjesta nakon smrti korisnika?

Pravo korištenja se nasljeđuje u ostavinskom postupku iza osobe koja je u grobnoj evidenciji upisana kao korisnik grobnog mjesta.

Ukoliko je ostavinski postupak proveden, a naknadno se utvrdi da je ostavitelj nositelj prava korištenja grobnog mjesta koje u tom postupku nije bilo navedeno, pravo korištenja se rješava provođenjem ostavinskog postupka za naknadno pronađenu imovinu.

Tko ima pravo korištenja, a tko pravo ukopa?

Pravo korištenja je šire od prava ukopa. Pravo korištenja obuhvaća i pravo ukopa i pravo raspolaganja grobnim mjestom. Korisnik može ustupiti pravo korištenja grobnog mjesta i prodati nadgrobni uređaj. Može dati pravo ukopa trećoj osobi i može donositi sve odluke u svezi raspolaganja i uređenja grobnog mjesta.

Pravo ukopa u grobno mjesto imaju (ako korisnik nije izričito pismenom zabranio) supružnik korisnika, roditelji korisnika te svi njegovi potomci sa svojim supružnicima.

Pravo ukopa može biti osobno ili s obitelji.
Osobno pravo ukopa znači da se u grob smije pokopati samo osoba ili osobe izričito spomenute u pismenoj ispravi kojom se daje pravo ukopa.
Pravo ukopa s obitelji znači da se u grobno mjesto može pokopati i supružnik osobe kojoj je dano pravo ukopa i svi njihovi potomci sa svojim supružnicima.

Tko je vlasnik groblja a tko grobnih mjesta?

Vlasnik svih groblja na području Grada Osijeka je Grad Osijek. Fizičke osobe su korisnici grobnih mjesta i vlasnici su nadgrobnih uređaja (grobnica, spomenika, grobnih ploča). Zemljište koje zauzima grobno mjesto dodijeljeno je korisnicima na korištenje na neodređeno vrijeme. Dakle, korisnici nisu vlasnici zemljišta na kojem se nalazi grobno mjesto nego im je zemljište samo dodijeljeno na korištenje.

Koji propisi reguliraju problematiku groblja?

To su Zakon o grobljima objavljen u Narodnim novinama 19/98 i Odluka o grobljima objavljena u Službenom glasniku grada Osijeka 6/98.

Financije

Godišnja grobna naknada

Godišnja grobna naknada temelji se na Zakonu o grobljima (Narodne novine 19/98) a propisana je Odlukom o grobljima (Sl. glasnik 6/98).

Godišnja grobna naknada plaća se za svaki grob bez obzira da li je u grob izvršen pokop ili nije. Visina godišnje grobne naknade ovisi o vrsti grobnog mjesta i površini prostora koji je grob zauzeo.

Godišnja grobna naknada plaća se jedanput godišnje a po dobivenoj uplatnici od strane uprave groblja. Neredovito plaćanje godišnje grobne naknade za sobom povlači obračun zateznih kamata a neplaćanjem iste 10 godina za redom smatra se da je grob napušten. Takvim grobovima slobodno raspolaže uprava groblja ukoliko je od dana zadnjeg pokopa u grob proteklo 15 godina odnosno ukoliko je od zadnjeg pokopa u grobnicu proteklo 30 godina.

Za što se plaća godišnja grobna naknada?

Godišnja grobna naknada se plaća za održavanje zajedničkih dijelova groblja.
Plaćanjem godišnje grobne naknade ne stječe se i pravo korištenja grobnog mjesta.
To znači da godišnju grobnu naknadu za grobno mjesto mogu plaćati zainteresirane osobe (srodnici, poznanici, prijatelji, susjedi) a da u isto vrijeme nisu korisnici grobova niti takve grobove mogu koristiti za ukop.