Protekli pokopi

1 od 521

Velinka Stojaković
23. 06. 2021.
Nada Šteker
23. 06. 2021.
Antun Kovač
23. 06. 2021.
Željko-Petar Šporčić
23. 06. 2021.
Branko Lulić
23. 06. 2021.
Branko Kajfeš
21. 06. 2021.
Nikola Bogdanović
21. 06. 2021.
Kata Roso
21. 06. 2021.
Anica Novaković
21. 06. 2021.
Zlatko Dundović
21. 06. 2021.
Stana Rančić
19. 06. 2021.
Vinka Kmoniček
18. 06. 2021.
Kina Todorović
18. 06. 2021.
Senan Jugović
18. 06. 2021.
Ivica Klarić
17. 06. 2021.
Nikica Torbica
17. 06. 2021.
Dragica Grbeša
17. 06. 2021.
Ljiljana Greganović
17. 06. 2021.
Katarina Janković
16. 06. 2021.
JOVANKA VUKELIĆ
16. 06. 2021.
Mirjana Šakotić
16. 06. 2021.
Ivan Gajari
16. 06. 2021.
Zlatica Kolarić
16. 06. 2021.
Štefanija Jelić
15. 06. 2021.
Josip Olujić
15. 06. 2021.
Antun Kristić
15. 06. 2021.
Mara Nedeljković
15. 06. 2021.
Ana Škrobar
14. 06. 2021.

1 od 521