Protekli pokopi

2 od 629

Pavao Pejin
14. 09. 2023.
Katica Sučija
14. 09. 2023.
Đuro Tein
13. 09. 2023.
Ljubica Brajenović
13. 09. 2023.
Ana Hajpek
13. 09. 2023.
Kata Benc
13. 09. 2023.
Krunoslav Čačić
13. 09. 2023.
Marija Nuić
12. 09. 2023.
Ana Polčik
12. 09. 2023.
Ranka Jani
12. 09. 2023.
Ervin Žibret
11. 09. 2023.
Stjepan Kraljević
11. 09. 2023.
IVAN KROLO
09. 09. 2023.
Tanasija Vuković
09. 09. 2023.
ZORISLAV SCHÖNBERGER
09. 09. 2023.
Terezija Mitić
08. 09. 2023.
Marija Šprem
07. 09. 2023.
Kata Vučko
07. 09. 2023.
KATA PRIVARA
07. 09. 2023.
BLAGICA MATAKOVIĆ
07. 09. 2023.
Emil Krupa
06. 09. 2023.
Dragutin Androjić
06. 09. 2023.
Margita Bogdan
06. 09. 2023.
Željka Teklić – Keka
06. 09. 2023.
Desanka Banda
05. 09. 2023.
Borislav Knežević
05. 09. 2023.
Aida Špika
05. 09. 2023.
Ruža Mršić
05. 09. 2023.

2 od 629