Okopavanje groba

101,60 kn

Jednokratno okopavanje groba sa formiranjem humke.

Želite li primiti fotografiju nakon odrađenog posla, to naglasite prilikom narudžbe. Također možete navesti željeni datum okopavanja grobnice

Kategorija: