• Uprava Centralnog groblja
  tel. 031 271 363
 • Uprava groblja “Sv. Ane”
  tel. 031 372-388
 • Uprava groblja “Retfala”
  tel. 031 638-158
 • Uprava groblja Novi grad
  tel. 031 500-666
 • Uprava groblja Donji grad
  tel. 031 506-177

Radno vrijeme
ponedjeljak-petak 07:00 – 14:00
subota 07:00 – 12:00